Provětrávané fasády – vlastnosti, výhody a nevýhody

Provětrané fasády musí odpovídat určitým normám ve stavebnictví. V mnoha případech napomáhají k ještě lepším vlastnostem než objekt bez zavěšené fasády. V několika si shrneme základní technické vlastnosti, výhody a nevýhody provětrávané fasády.

Odolnost ohni + Akustická izolace

Větrané - Provětrané fasády s tvrdou tepelnou hydrofobizovanou izolací z minerálních vláken vyhovují požadavkům na požární odolnost dle ČSN 73 0804. Zvuková izolace je vlastně tvrdá tepelná izolace z minerálního vlákna, která působí také jako izolace zvuková a rozhodujícím způsobem přispívá k ochraně před vnějším hlukem.

Tepelná roztažnost

Na základě technických možností nosných zavěšených systémů a architektonicky navrženého konstrukčního dimenzování fasádních profilů, jsou eliminovány vlivy tepelné roztažnosti na fasádě, vytvářeny dilatace podkladní konstrukce a i umožnění pohybu fasádních desek.

Montáž na nerovný povrch

Vzhledem k velké škále produktů na provětrávané fasády i technickým možnostem nosných závěsných systémů lze jednoduše vyřešit problematickou rovinnost podkladu i provádět obloukovité plochy fasády. Systém eliminuje případné nerovnosti stávající zdi.

Konstrukce jsou prováděny suchým způsobem montáže, čímž je umožněno provádět montáž celoročně. Rozsáhlý sortiment profilových systémů například firmy Atena (Tiko, Hilti,..) umožňuje vytvářet návrhové koncepce těch nejrozmanitějších fasád z hliníku a z oceli, dřeva, či jiných materiálů. Velká škála možností v rámci těchto systémů nabízí architektům a projektantům značný prostor pro kreativitu.

VÝHODY provětrávaných fasády:

  • odstranění kondenzace vodních pár ve zdivu
  • zateplení obvodových zdí a tak přispívání úspory tepelné energie
  • snížení pronikání hluku z exteriéru
  • ochrana zdiva před účinky chemické, biologické a mechanické eroze
  • trvale vysoký architektonický a estetický vzhled fasády
  • ochrana protipožární

Použití kvalitní fasádní konstrukce:

  • mimořádné kvality fasádní roviny
  • správných technických detailů
  • pevných mechanických spojení
  • vysoká technická a architektonická úroveň fasády

« Zpět na rozcestník provětrávaných fasád

ATENA spol s r.o.
Palackého 138
765 02 Otrokovice
IČ 60725931
Tel. 577 650 119
E-mail atena@atenasro.cz
Web www.atenasro.cz

Lamely | Mřížky | Kazety | Sádrokartony

Copyright © 2011-2015 ATENA spol s r.o. Otrokovice
Tvorba www stránek Zlín
Hosting u Vsquared s.r.o.