STRUČNÝ POSTUP REALIZACE "AL" - "FE" FASÁDY

 • Dohoda s projektantem, architektem o rozmístění, velikosti kazet a kladečském plánu jednotlivé stavby.
 • Zaměření s pomocí geodetického pracovníka vytvoření sítí ve třech osách X, Y, Z
 • Vytvoření kompletní montážní a výrobní dokumentace. Velikosti kazet s horizontálními a vertikálními spárami. Výkresy kotvení, nosného roštu, kladečský plán, vše důkladně popsáno. Nesmí chybět veškeré detaily, zahajovací plechy, parapety, ostění, nadpraží, větrací mřížky, různé prostupy fasádou, hromosvody, atika a ostatní.
 • Veškerá výrobní dokumentace předána do výroby, která si na základě této dokumentace vytvoří svou dokumentaci a zadá do poloautomaticky řízených strojů velikosti kazet. Tento stroj poté sám řeže, frézuje, vyřezává otvory a drážky. Po vytvoření rozvinutého tvaru kazety přechází do montážní části výrobních linek, kde se vlastní kazety zkompletují do tvaru kazety a to buď systém na čepy, nebo s použitím dalších komponentů systém S a Z, T nebo L ½ U profil. Po vytvoření kazet se vše důkladně zabalí, aby při vlastním transportu nemohlo dojít k poničení kazet.
 • Mezi tímto 4.bodem mohou montážníci po namontování pevného lešení kolem budovy zahájit vlastní montáž, která spočívá v důkladném rozměření celé stavby – nosných kotev, nosní podkonstrukce, kompletní lemovací profily a následného kladení vlastních kazet.
 • Po kompletním rozměření začínáme s vrtáním nosných kotev, používáme ocelovou nebo chemickou kotevní techniku uznávaných značek Hilti, které se snažím vyrovnat ve vertikální ose co nejvíce do pevného provázku, nebo s použitím laseru. Pokud bude fasáda zateplena, nezapomenu mezi nosnou kotvu a zdivo (beton…) vložit tepelně izolační podložku cca 5 mm silnou pro odstranění tepelných mostů a dokonce následných map na fasádních „Al“ obkladech.
 • Po navrtání nosných konzol pokračujeme v navrtání zahajovacího perforovaného plechu z důvodů provětrávané fasády. Nezapomeňme na montáž svodů, hromosvodů, kterou si provede specializovaná firma.
 • Začínáme s vrtáním izolačních materiálů, které musí mít min. měrnou hmotnost 45 kg/m3, velmi těsně přitlačíme izolační desky k sobě a klademe střídavě nad sebou tzv. na vazbu pro odstranění co nejvíce tepelných mostů. Každou desku kotvím plast.terči min 5 ks do desky (500x1000 mm, 600x1200mm)
 • Pokud máme zaizolováno začneme se šroubováním nosní „Al“, „Fe“ podkonstrukce, kterou po vzorném vyrovnání nejlépe pomocí rotačních laserů přišroubujeme nerezovými (A1) texy do nosných kotev. Zde je nutné, abychom měli dodrženou provětrávanou mezeru min 25 mm – 35 mm, která nám slouží ve finále fasády ten pravý komínový efekt – vysoká pohoda fasády.
 • Nyní se dostávám na dosti diskutovanou část montáže, zda-li je nutno nebo ne – použití difůzní folie. Já si myslím, pokud je skládaný celý plášť s použitím různých materiálů, že bych dif.folii doporučil, avšak při pevných fas.stěnách (zdivo,beton) difůzní folie být nemusí, protože provětráváním fasády se nepatrná vlhkost odpaří a vlastní izolace je hydrofobizovaná, tzn, že mikroskopicky nenasává vlhkost. Pokud však difůzní folii použijeme, lepíme ji přes oboustrannou lepící pásky na kovový rošt a spoje difůzní folie přelepíme nejlépe „Al“ lepící páskou.
 • Máme-li hotový nosný rošt, překontrolujeme ještě kompletní vyrovnání a následuje vlastní kladení (šroubování, nýtování) kazet. Zde se velmi snažíme, abychom měli kazety a také mezery ve všech směrech (vertikální i horizontální) velice rovné, stejné, rovnoběžné, protože ve finále toto prodává kompletní dílo. Nesmíme zapomenout, že nejprve klademe kazety takzvaně plošně, potom doměříme k oknům, rohové a jiné doměrkové kazety, které dodáváme na konec vlastní montáže tohoto bodu.
 • Dostáváme se k jednomu z velmi důležitých bodů a to je lemování všech otvorů (oken, dveří, různých prostupů). Zde opravdu uvádím důležitý bod proto, že na lemování a jiných drobných detailů se ihned uvidí na profesionalitě fasádní firmy a vlastních montážníků. Plechy montovány vždy tzv. po vodě, aby nám do fasády nezatékalo, stříhání pod úhly 450 Vše pokud možno skládat tak,abychom nemuseli použít silikonů, nebo opravdu co nejméně tmelit potom různé detaily. Nezapomeňme u dlouhých parapetů, nadpraží, atikových plechů na vlastní dilataci materiálů, které musím cca 6 bm vždy dilatovat a to tím způsobem, že tyto materiály nesmí být pevně spojeny.
 • V závěru montáže montujeme atikové plechy různé konstrukce a detailů. Zde musíme opět myslet na dilataci materiálů. Po dokončení atiky vyrovnáme a očistíme kompletní fasádu, pokud máme na kazetách ochrannou folii, sundáme ji.
 • Posledním bodem nám vzniká při částečné demontáži lešení a odstranění kotevních bodů na stěnách doplnění chybějících kazet až s demontáží kompletního lešení. Pokud vyžaduje investor, můžeme v samém závěru demontáže nastříkat celou fasádu speciálními spreji, jako prevence proti následným sprejerům „SOFITI“. Jedná se o speciálně transparentní sprej, který působí jako mezivrstva a tím se po použití „sprejerů“ nastříká dalším spec.sprejem pro odstranění a vlastní výtvory jdou velmi lehce sundat z naší fasády.
 • Pokud máme demontováno lešení, vše kolem budovy uklidíme, uvedeme do původního stavu a přizveme svého objednatele k předání a převzetí kompletního díla. K vlastnímu předání nachystáme veškerou dokumentaci k prováděnému dílu, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atesty, povolení k montáži, živnostenského listy a fotodokumentaci, poté můžeme být spokojení z dobře provedené práce.

« Zpět na rozcestník provětrávaných fasád

ATENA spol s r.o.
Palackého 138
765 02 Otrokovice
IČ 60725931
Tel. 577 650 119
E-mail atena@atenasro.cz
Web www.atenasro.cz

Lamely | Mřížky | Kazety | Sádrokartony

Copyright © 2011-2015 ATENA spol s r.o. Otrokovice
Tvorba www stránek Zlín
Hosting u Vsquared s.r.o.