MATERIÁLY PRO OBKLADY

 • Al a Fe fasády ( Alucobond – Bond, Formal, lamely, vlnitý plech)
 • Keramika
 • Dřevo
 • Cembonit

Vnější plášť:

Všechny pohledové prvky vnějšího pláště musí být UV odolné, stálobarevné a odolné proti atmosférickým vlivům. Kladení desek je nutné vždy orientovat v jednom směru, u bondů závazně. Do rovinnosti fasády se nesmí propisovat nosný podkladní rošt. Všechny uvažované typy konstrukcí podléhají vzorkování a odsouhlasení investorem. Každá deska musí být mechanicky jištěna proti vysunutí. K podkladnímu roštu je deska připevněna pevně jen v jednom místě, a to v místě tzv. fixního bodu desky. Připevňování jedné desky ke dvěma různým roštům není přípustné. Veškeré spáry mezi jednotlivými obkladovými deskami a u napojení na okolní konstrukce musí být vždy provedeny tak, aby byly těsné proti přímému zatékaní dešťové vody. Zároveň musí být všechny spáry konstruovány tak, aby zabránily možnému přístupu ptactva a drobným hlodavcům do skladby konstrukce.

Skrz vnější plášť procházejí na fasádu nejrůznější výdechy a další technické prvky. Do dodávky fasády patří osazení mřížek do obkladů dle požadavků dotčených profesí. Dodavatel se musí seznámit s pohledy a půdorysy a náročností fasádních konstrukcí z hlediska technických prostupů a z toho vyplývajících úprav a zahrnout toto do ceny obkladů.

"AL" A "FE" FASÁDY

nejčastěji se používá pro výrobu následující druhy materiálů v tloušťkách od 0,6 do 3,5 mm: hliník (Al), pozinkovaná ocel (Fe), výjimečně měď (Cu)
Všechny barevné materiály jsou lakovány, případně opatřeny komaxitem v odstínech RAL (nejčastěji používané jsou RAL 9002, 9003, 9006, 9007, 9010, 9016, 8016, 8019, 7005 a 5002).

Špičkovou kvalitu a přesnost výrobků zajišťují moderní stroje:
hydraulický stroj - ohýbání plechu většinou až v délce 6 m odvíjecí a rovnací linka svitků - příčné stříhání různých délek a podélné stříhání až šesti pásů libovolné šíře, nabalování ochranné fólie apod. zařízení na profilování plechu , hydraulické tabulové nůžky

1) VLNITÝ PLECH (VLNA)

 • Výrobci a dodavatelé mají každý jinou rozteč vlny, šířku vlny. Závisí i na požadavku investora.
 • Provádí se tradičně z hliníku ( ,,Al“ ) nebo oceli ( ,,Fe“ ). Především ,,Al“, protože ,,Fe“ je sice levnější, ale těžší, může v řezu rezavět.
 • Vlna se vyrábí dle požadovaných rozměrů (nezapočítává se do rozměru vlny rozměr překrytí vlny cca 80mm ,což je překrytí minimálně půlky jedné vlnovky, kvůli dešťové vodě).
 • Nejčastěji se používá střední vlna a to 18/76
 • Tloušťka vlny ,,Al“ a ,,Fe“ je 0,63 až 1,2mm
 • Vlna se vyrábí na výšku 1200mm, někdy 2000mm a délky až 6000mm
 • Fasáda se provádí od spodu stavby jako každá jiná provětrávaná fasáda z takových materiálů


2) ZÁVĚSNÉ HLINÍKOVÉ OBKLADOVÉ KAZETY - "FORMAL"

Lehký obklad fasád z modulárních panelů nazvaný ,,FORMAL“ je vyroben z plechů z hliníkové slitiny lakovaných polyesterovými práškovými barvami v odstínech RAL. Může být vyroben i z oceli (,,Fe“). Vyrábí se ,,Al“ tl. 1,5 -4mm, nejčastější je tl. 2mm; ,,Fe“ tl. 1,2-2,5mm, nejčastější je tl. 1,2mm. Rozměry jsou různé v závislosti na specifických požadavcích projektu, výchozí rozměr je 1200mm x různé (v rolích). Panely jsou po stranách zapouzdřené a ve vertikálních ohybech mají podélné drážky pro zavěšení na nosnou konstrukci, v horizontálním směru ohyby tvoří uzavřenou žaluzii. Horizontální strany se pojí s vertikálními pomocí jazýčků tvarovaného do trojúhelníku, aby rohy měly vnitřní část kovovou. Mezera mezi panely je v základní typologii 10 mm jak ve směru vertikálním, tak horizontálním. Nosná konstrukce je vyrobena z profilu s průřezem "C" o rozměrech 50x60x50 a síle 20/10 z pozinkovaného plechu s otvory o průměru 8 - 10 mm na bocích 50 mm, které umožňují vložení nosných čepů panelů a drážky pro ukotvení regulačních konzol na stěnu. Čepy se dodávají včetně antivibračního těsnění a samosvorné matice. Kotvící konzoly sloužící pro upevnění na zeď jsou z pozinkovaného plechu o vhodné síle v závislosti na rozměrech panelů, vhodné pro vertikální a horizontální nastavení panelů tak, aby se montáž dala provést dokonale na hranu budovy, nezávisle na konstrukci pod panely. Pokud stávající podmínky neumožní pomocí jednoduché konzoly komplementovat rozdíly ve vyrovnávání, musí se připravit pomocná konstrukce z pozinkovaných profilů o vhodných rozměrech, na kterou se pak připevní nosná konstrukce panelů. Obklad má všechny spojovací členy mezi fasádou a zárubněmi či i rámy a horní uzavírací spojovací člen pro napojení na střechu tak, aby se zabránilo vnikání vody do prostoru mezi obkladem samotným a spodním zdivem.


Charakteristika

Vnější opláštění "Formal" se skládá z jednotného systému panelů a nosné konstrukce, která umožňuje získat rozmanité tvary a geometrii. Panely jsou z barveného hliníku o tloušťce od 15/10 do 30/10 a různých rozměrů dle objednávky. Lze vyrobit též panely pravoúhlé, obloukové nebo speciální spojovací panely, které umožňují uskutečnit kvalitní úpravu s ohledem na přítomnost okna či jiného otvoru. Nosník z hliníku o tloušťce 20/10 je opatřený pozinkovanými šrouby pro upevnění a gumovým těsněním pro utěsnění panelů.

Výhody opláštění Formal:

 • Systém se skládá z panelů na míru, rovných či obloukových, tvárnost a různorodost formátu umožňuje opláštit jakýkoli typ budov
 • Panely Formal jsou snadno a rychle montovatelné díky systému ukotvení bajonet.
 • Jejich odolnost vůči atmosferickým vlivům a nepotřebnost údržby je činí obzvlášť vhodnými i pro opláštění špatně přístupných zón.
 • Gumové těsnění mezi panelem a nosnou konstrukcí má funkci absorbovat vibrace přicházející z vnějšku a uděluje opláštění charakteristiku dobré akustické absorbce.
 • Umístění panelů na konstrukci vzdálenou od stěny umožňuje vytvoření ventilačních stěn, které přispívají k optimálnímu klimatickému komfortu uvnitř budov

3) HLINÍKOVÉ OBKLADOVÉ LAMELY

Typu nazvaném "LINEAR" – lamely pro exteriér:
Naše hliníkové opláštění může být použito pro vodorovné i svislé vnější obložení konstrukcí a betonových skeletů. Je vyrobeno z hliníku (nebo oceli) tl. 0,6 – 1,25 mm, šířka lamel 150 - 200 - 250 - 300 mm s pololesklou povrchovou úpravou odolnou proti poškrábání max. doporučená délka 6 m. Výběr barevného provedení dle vzorníku RAL. Široká škála možností dovoluje využít mnohostrannosti materiálů pro konstrukce jak uzavřených tak závěsných obložení a použití i jako clonících krytů proti slunečním paprskům. Odlišné druhy hliníkových lamel mohou být použity odděleně, nebo kombinovaně v pořadí rozmanitých tvarů a barev. Design zaručuje vynikající výsledky, které zabraňují strukturálním a estetickým chybám u velkých ploch. Obložení je možno přizpůsobit přání zákazníka. Speciální profily (pro otvory) jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako lamely. Nosníky jsou vyrobeny ze slitiny hliníku nebo z oceli.

Profil P150L P200L P250L P300L

4) ALUCOBOND - BOND

Obklad bondem, resp. kazetami vyrobenými z bondových desek, je proveden jako zavěšený obklad s tepelnou i bez tepelné izolace dle požadavku investora. Kazety jsou zavěšovány viditelně nýtováním na spodní nosný hliníkový rastr. Nýty hliníkové s nerezovým trnem a plastovou krytkou v barvě bondu. Nýtování musí umožnit volnou dilataci jednotlivých tabulí. V šikmých plochách, kde může dojít k zatížení sněhem, případně osobami při údržbě a čištění, je bond podložen deskami (cementotřískové nebo na bázi dřeva – tl. dle statického výpočtu). Mezi bondem a roznášecí deskou je vždy separační vrstva – rohož, plnící i funkci pojistné hydroizolace a mikroventilace. Skladba obkladu je podle potřeby doplněna o tepelnou izolaci na bázi minerálních vláken ukládanou mezi ,,Al“ rošt fasádního obkladu a mechanicky kotvenou k podkladu plastovými terčovými kotvami v počtu dle pokynů výrobce tepelné izolace.

Obklad vytváří na fasádách horizontální dělící pásy mezi podlažími. Spáry mezi kazetami (deskami) 10 - 20 mm. Desky jsou rovinné nebo ohraněné, kdy styk 2 desek vytváří negativní spáru. Pokud obklad bondem končí u atiky, je součástí obkladu i oplechování atiky bondem a čelo atiky je v téže rovině jako obklad. Členění obkladů je zřejmé ze stavebně architektonických pohledů na fasády. Viditelné části podkladních nosných profilů ve spárách jsou s povrchovou úpravou. Provedení vnitřních a vnějších rohů dle upřesňujících požadavků architekta. Přední líc obkladu vychází ze stavebně konstrukčního řešení (umístění žaluzií pod obkladem, zakončení k fasádám, apod.) a místa použití obkladu na fasádě.

V bondovém obkladu by měla být provedena příprava pro napojení světel na el.proud pro budoucí reklamu zavěšenou nad komercemi (koordinace s profesí elektro). Obklad je napojen na zemnící soustavu objektu. Barva kazet vychází z barevného konceptu všech povrchů fasád, který je zpracován architekty. Barvu upřesní architekt na základě vzorků stupnice RAL. Tloušťka tohoto obkladu může být 3,4,6mm. Tloušťka desky se mění pouze v jádru. Složení desky 4mm:

 • 0,5mm - hliníkový plech
 • 3,0mm – polyuretanové jádro
 • 0,5mm – hliníkový plech

KERAMIKA

Kotvení velkoformátových keramických desek pomocí kovové nosné konstrukce : Jedná se o systém zavěšení velkoformátových keramických desek na nosnou konstrukci, která je stejná jak jsem už uváděl – hliník nebo pozinkovaná ocel a to "L" a následně "T" + kotevní systém.
- lepení keramiky na "T" profil
- kotvení do dutin keramiky
Na nosné profily se pak pomocí nerezových příchytek upevňují keramické desky. Kompletně suchý proces montáže může být prováděn po celý rok, přičemž je zároveň zajištěno viditelné či skryté mechanické upevnění každé fasádní desky bez rizika pozdějšího odpadnutí.
- keramický obklad – jsou velkoformátové desky
různých rozměrů dle výrobců
- můžeme na obklad použít jak keramiku tak třeba přírodní mramor,..(velmi drahé)
- keramiku můžeme vybírat např. fa Tiko, Sika koupelny,..

jak keramika tak ostatní kámen – přírodní materiál se musí řezat (zkrátit) řezačkou a to pod "vodou" (za přítomnosti vody, jinak by keramika praskla)


Uchycení keramiky


DŘEVO

 • Z desek tl. 8, 10, 12, 15, 18mm, např. výrobce desky Finforest nebo desky z exotického dřeva Jatobá.
 • Rozměr desek je dle požadavků stavby, základní rozměr je takový, aby byla deska snadno přepravitelná, jednoduchá na montáž, na nátěr atd.
 • Desky se natírají speciálními barvami na dřevo – barvou základovou a povrchovou.
 • Podkonstrukce pod tyto desky je stejná jako všude jinde to znamená "L" profil + "T" profil a mezi "L" profily se vkládá tepelná izolace
 • Na "T" profil se kotvi obkladová deska nejčastěji vruty (texy).
 • Vruty na deskách můžeme zatřít po dokončení fasády aby na fasádě zanikly.

CEMBONIT

Větrané fasády CEMBONIT jsou přírodní desky určené k širokému spektru použití ve stavebnictví. Desky lze použít pro zateplené i nezateplené fasády obytných, průmyslových a zemědělských objektů. Pro větrané fasády obytných i administračních objektů. Moderní design a snadná přizpůsobivost předurčuje vláknocementové desky k širokému požití ve všech typech projektů.

Jsou dodávány v různých typech. Fasádní desky Cembonit jsou vyhledávaným architektonickým řešením pro fasády, které mají vytvářet výrazný dojem přírodního vzhledu. Jsou probarveny do hmoty materiálu a nabízeny v široké škále přírodních, sytých barev. Pro zvýšení jejich odolnosti a životnosti, jsou fasádní desky impregnovány. První druh Cembonit fasádní desky jsou dodávány v přírodní šedé barvě. Podle přání investora se mohou libovolně barvit a vytvářet zajímavé fasády.

Druhý druh fasádní desky jsou luxusní do hmoty probarvené desky opatřené finálním povrchovým lakem, čímž získávají sytou barvu a vysoký lesk. Třetí druh fasády z desek se vyznačují především unikátní barevnou jednolitostí, která je dosažena několikavrstvým lakem na povrhu desky. Díky této technologii mohou být nabízeny ve veliké barevné škále. Jedná se o desky barvené pouze na povrchu určení pro větrané fasádní konstrukce.

Cembonitové provětrávané fasády se staly velice oblíbené nejen pro perfektní kvalitu a další řadu vynikajících vlastností. Architektům totiž zároveň otevírají prostor pro netradiční pojetí estetické stránky fasády při zachování přírodního vzhledu. Variabilita narůstá i možností požití různých tvarových a velikostních formátů desek. Díky kvalitám cembonitu tvoří fasáda tak dokonalý systém. Fasádní deska cembonit FDA je určena pro finální vrstvu provětrávaných fasád, obklady říms, sloupů, podhledů, atd. Jejich použití není omezeno pouze na exteriéry, ale výborně mechanické vlastnosti oceníte i v interiéru. Deska cembonit FDA je probarvena do hmoty materiálu, obroušena a opatřena ochranou hydrofobující vrstvou. Je k dostání v široké škále sytých pastelových barev.

Hlavní výhody větrané fasády CEMBONIT:

 1. Vysoká životnost fasády
 2. Rychlá, jednoduchá a celoroční montáž na jakýkoliv povrch
 3. Architektonická a barevná rozmanitost s přírodním vzhledem celé fasády
 4. Snadná údržba
 5. Tepelná a zvuková izolace fasády
 6. Nehořlavost fasádních desek
 7. Zdravotní nezávadnost

Fasády z fasádních desek Cembonit se díky těmto vlastnostem staly oblíbeným technickým i architektonickým řešením.

« Zpět na rozcestník provětrávaných fasád

ATENA spol s r.o.
Palackého 138
765 02 Otrokovice
IČ 60725931
Tel. 577 650 119
E-mail atena@atenasro.cz
Web www.atenasro.cz

Lamely | Mřížky | Kazety | Sádrokartony

Copyright © 2011-2015 ATENA spol s r.o. Otrokovice
Tvorba www stránek Zlín
Hosting u Vsquared s.r.o.