DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY

Součástí obkladů jsou samozřejmě vždy i veškerá zakončení jako jsou např. nároží, zakončení u hliníkových konstrukcí u parapetu, ostění a v nadpraží (lemování otvorů), zakončení u atiky a soklu, větrací lišty, mřížky, síťky proti ptákům a drobným hlodavcům, ale i těsnící prvky a materiály, přípravy pro průchod ostatních profesí a osazení dohodnutých extrémních prvků (např. příprava pro osazení kamerového systému, prostupy pro osvětlovací tělesa. U kovových variant obkladu musí být spodní konstrukce vodivě propojena a napojena na zemnění objektu.

Při osazení vnějších parapetů je nutno zvolit takovou hloubku parapetního profilu (plechu), aby nedocházelo vlivem stékání vody ke znečišťování fasádního obkladu. Doporučený přesah min. 40 mm (normový požadavek při šíři do 0,5 m je 30 mm), parapetní desky musí být vybaveny odkapovým lemem („nosem“).

Obecné pokyny:

U všech typů obkladů je nutno při skladování, dopravě i montáži striktně dodržovat pokyny k manipulaci dané výrobcem, aby se předešlo možnému znehodnocení a poškození desek vlivem neodborného zacházení. Při skladování je nutné chránit materiál proti povětrnostním vlivům, mechanickému poškození nebo deformaci desek při špatném skladování. Při zpracování desek a ostatních prvků (řezání) je požadován vždy přesný a čistý zářez. Doporučuje se zároveň s řezáním odsávat vzniklý jemný prach, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu materiálů při jeho následném odstraňování. V případě vrtání děr se požaduje použití šablon pro přesné vzdálenosti otvorů od kraje desek a roztečí. Připevňovací materiál bude vhodně zvolen dle materiálu nosného roštu.

Shora budou obklady zakončeny hliníkovým parapetním nebo atikovým plechem, zdola bude osazený nasávací perforovaný plech (mřížka, tahokov), který bude také oceněn. Kvalitativní požadavky na materiály jsou uvedeny v oddíle „TP-Technické požadavky“. Dodavatel fasád se musí sám seznámit s osazením externích prvků. Externími prvky se rozumí osazení kotevních prvků pro loga a reklamní poutače, svítidla, kamery apod. Samotné prvky jsou součástí dodávky.

V cenové nabídce je však třeba zohlednit náročnost na úpravu obkladů v místě osazení extrémních prvků provedení prostupů pro kotvení a kabeláž souvisejících profesí. Případná výměna poškozené fasádní desky musí být proveditelná bez demontáže sousedních fasádních obkladů.

« Zpět na rozcestník provětrávaných fasád

ATENA spol s r.o.
Palackého 138
765 02 Otrokovice
IČ 60725931
Tel. 577 650 119
E-mail atena@atenasro.cz
Web www.atenasro.cz

Lamely | Mřížky | Kazety | Sádrokartony

Copyright © 2011-2015 ATENA spol s r.o. Otrokovice
Tvorba www stránek Zlín
Hosting u Vsquared s.r.o.